EAHAE INTERNATIONAL


 

Company: GRAND CONSULTING, s.r.o.
Name: Katarina Masikova, Mgr.
Country: Slovak Republic


Address:
Trencianska 31
821 09 Bratislava

Mobile Phone: +421 908 908 015
Email: katarina.masikova@grandconsulting.sk
Websites: www.koucingskonmi.sk, www.grandconsulting.skwww.coachingwithhorses.euwww.horseguidedcoaching.com 

 

 EAHAE Member 2015

Horse assisted education – unique programs for the personal development of individuals, managers, leaders and their teams

·       Personal and Professional Development Programs

·       Trainings & Coaching

·       Development of Leadership and Managerial Skills

·       Development of Communication & Emotional Intelligence

·       Building Effective Teams

We provide a unique concept of managerial and leadership programs – a wide variety of Horse Assisted Education trainings & seminars for managers, leaders and their teams and organizations that synchronize the development of managerial and life skills competencies together with personal growth. 

The purpose of such learning experience is to increase the level of self-knowledge that is being followed by personal development of individuals and groups.  This special learning tool usually brings a series of unforgettable experience which result in sustainable positive changes in the entire field of company transformation. These positive changes can be observed in the context of more effective communication, increase of mutual respect, closer cooperation, and improvement of working and interpersonal relationships, productivity increase and in many other areas.


Zážitkové učenie s koňmi – unikátne programy pre osobný rozvoj jednotlivcov, manažérov, lídrov a ich tímov.

·       Programy pre osobný a profesionálny rozvoj

·       Semináre, workshopy, tréningy a koučing

·       Leadership a rozvoj manažérskych zručností

·       Rozvoj komunikácie a emocionálnej inteligencie

·       Budovanie efektívnych tímov (Teambuildingové aktivity)

Prinášame  vysokoefektívnu a inovatívnu metódu zážitkového učenia s koňmi (zážitkové učenie s asistenciou koní), ktorej cieľom je sebapoznávanie arozvoj osobnosti jednotlivcov, manažérov, lídrov a ich tímov. 

Tento neštandardný nástroj učenia pomocou koní je pre účastníkov spravidla nezabudnuteľným zážitkom, následkom ktorého môžeme pozorovať trvalé pozitívne zmeny v oblasti transformácie celých organizácií. Tieto pozitívne zmeny ďalej vedú napríklad k efektívnejšej komunikácii, zvýšeniu vzájomnému rešpektu, intenzívnejšej spolupráci, zlepšeniu pracovných a medziľudských vzťahov vo firme, zvýšeniu produktivity a k mnohým ďalším.