EAHAE INTERNATIONAL


 
Angelique Driesen, Netherlands


 
Company: Epona Coaching
Name: Angelique Driesen
Country: Netherlands

Address
Voorkoopstraat 3
4112NM Beusichem
Nederland

Mobile phone: 0614217896
E-Mail:
info@eponacoaching.nl
Website:
www.eponacoaching.nl

  

Ben je op zoek naar een unieke wijze om te werken aan de samenwerking in jouw team?
Een manier die jullie helpt vastgeroeste patronen te duiden en te doorbreken ?
Zijn er onderwerpen waar jullie binnen het team steeds weer tegen aan lopen, die verdere ontwikkeling mogelijk in de weg staan ?

Coaching met inzet van paarden is een bijzondere vorm van coaching waarbij ervaren en beleven centraal staat.

De ontmoeting met het paard dringt vaak direct door tot de kern en brengt waardevolle inzichten, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden. Een paard reageert op gedrag wat je laat zien en geeft zonder (voor)oordeel direct feedback.

(Her)ken jij de talenten van je teamleden en durf je daar gebruik van te maken ? Is er vertrouwen in de samenwerking of juist even niet? Coachen met paarden helpt om inzicht te krijgen en vanuit dit inzicht werken we aan een betere onderlinge samenwerking zodat het team optimaal kan functioneren.

Zelf ben ik ook teamlid, van het Centrum voor Paardencoaching ( www.centrumvoorpaardencoaching.nl) Dit team bestaat uit 26 coaches, waarvan 5 opgeleid zijn om te werken volgens de HorseDream« methode. Dit biedt mogelijkheden om met meerdere op elkaar afgestemde coaches jullie team te begeleiden.
 

Are you looking for a unique way to work on the cooperation in your team?
A way that helps you to identify and break down fixed patterns?
Are there any issues that you are constantly running into within the team,that may stand in the way of further development?


Coaching with the use of horses is a special form of coaching where the experiŰnce is central.
The encounter with the horse often brings you directly to the core and brings valuable insights, creating room for new possibilities. A horse responds to behavior that you show and gives immediate feedback without (preliminary) judgment.

Do you recognize the talents of your team members and dare you use them? Is there confidence in the co÷peration or just not? Coaching with horses helps to gain insight and from this insight, we work on better mutual cooperation so that the team can function optimally.

I am also a team member myself, from the Center for Horse Coaching (www.centrumvoorpaardencoaching.nl) in Netherland.
This team consists of 26 coaches, 5 of whom are trained to work according to the HorseDream« method. This offers opportunities to guide your team with several co÷rdinated coaches.